2. Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

03/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 20. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – předseda zašle členům KV odkazy na studie změny Prahy.cz

    – KV se seznámil se znaleckým posudkem Ing. Mertena, místopředseda i nadále požaduje třetí revizní posudek na nemovitost Grafická 46

    – Skupina na zlepšení webu ipetka se sešla dne 07. 11. 2017 (Velek, Havlová, Cais, Pokorná) a diskutovala zlepšení webu a navrhla rubriku ?Očima zastupitele?

Žádá:

  1. předsedkyni dozorčí rady VIC Praha 5, o.p.s. paní Milatovou, aby ve spolupráci s předsedou kontrolního výboru získali od Magistrátu hl. m. Prahy veškeré dostupné dokumenty k poskytnuté finanční podpoře v rámci realizace projektu Operační program Praha-Konkurence schopnost, kde byla Informačnímu centru Praha 5, o.p.s. vyměřena pokuta.

  2. IT oddělení, aby na portálu ipetka.cz vznikla rubrika ?Očima zastupitele?.

    Zároveň doporučuje návrhy na zlepšení tohoto portálu od Mgr. Pokorné.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě