5. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 18/5/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. další termín konání Kontrolního výboru dne 20. 11. 2017 od 16:00 hodin, místnost č. 603.

Žádá:

  1. Odbor Kancelář městské části o vyčlenění částky ve výši 100. tisíc Kč do rozpočtu na rok 2018 pro Kontrolní výbor ZMČ P5 na znalecké posudky a právní služby.

Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy