4. Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

20/11/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. – KV pověřuje předsedu požádat IT oddělení o plná přístupová práva pro členy všech výborů (vyjma osobních dat).

  – Předseda KV vznese dotaz na pana starostu, zda může KV pověřit místopředsedu, aby mohl přednést usnesení KV na zasedání RMČ P5.

  – KV ukládá tajemnici, aby rozeslala všem členům KV revizní znalecký posudek na nemovitost Grafická 46 znalce Ing. Mertena.

  8/0/0

  – KV žádá odd. IT a příslušného radního pro IT oblast o schůzku na návrhy zlepšení webu iPetka.cz dne 7.11.2017 od 10:00 hodin v místnosti č. 614.

  – Tajemnice KV zašle e-mailem všem členům KV nejnovější studii na Motolskou skládku.

  – Urgence tajemníka úřadu na odpověď na interpelaci z roku 2016 seznam poradců.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě