2. Kontrola plnění úkolů ZMČ P5 za období od 5.9. do 14.11.2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů ZMČ P5 za období od 5.9. do 14.11.2017

Kontrolní výbor

Konstatuje:

 1. splnění usnesení č.:

  19/22/2017/1.1.; 20/16/2017/1.1.; 18/42/2017/1.1.; 

  19/27/2017/1.1.; 20/17/2017/1.1.; 20/18/2017/1.1.; 

  20/19/2017/1.1.; 20/20/2017/1.1.; 20/21/2017/1.1.; 

  20/22/2017/1.1.; 20/23/2017/1.1.; 19/23/2017/1.1.; 

  20/4/2017/1.1.; 20/3/2017/1.1.; 20/15/2017/1.1.; 

  19/9/2017/1.1.; 19/9/2017/1.2.; 19/10/2017/1.1.; 

  20/30/2017/1.1.; 19/24/2017/1.1.; 20/29/2017/1.1.; 

  20/10/2017/1.1.; 19/7/2017/1.1.; 18/42/2017/2.1.; 

  20/8/2017/1.1.; 20/6/2017/1.1.; 20/7/2017/1.1.; 

  20/9/2017/1.1.; 20/2/2017/1.1.; 20/11/2017/1.1.; 

  20/13/2017/1.1.; 16/22/2017/1.2.

Navrhuje:

 1. odložení usnesení č.: 19/25/2017/1.1.; 20/5/2017/1.1.

 2. zrušení usnesení č.: 19/26/2017/1.1.; 34/8/2017/1.1.

Žádá:

 1. paní ředitelku Vzdělávacího a informačního centra Praha 5, o.p.s., aby požádala Magistrát hl. m. Prahy o veškeré dostupné dokumenty k poskytnuté finanční podpoře v rámci realizace projektu Operační program Praha-Konkurence schopnost, kde byla Informačnímu centru Praha 5, o.p.s. vyměřena pokuta, a aby na základě těchto dokumentů Oddělení kontroly a auditu MČ P5 prošetřilo míru zavinění.

Usnesení bylo schváleno 8/1/0 hlasy