1. Schválení programu 18. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 17. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 18. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 18. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 17. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 18. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 18. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápisu z 17. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 18. zasedání KV ZMČ P5: Mirku Havlovou

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy