4. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. další termín konání výboru dne 6. 11. 2017 od 16:00 hodin v místnosti č. 603.

KV v tomto bodě nehlasoval