1. Schválení programu 17. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 16. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 17. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 17. zasedání KV ZMČ P5;
Schválení zápisu z 16. zasedání KV ZMČ P5;
Volba ověřovatele zápisu z 17. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 17. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápis z 16. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatelku zápisu z 17. zasedání KV ZMČ P5: Mgr. Martina Pokorná

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy