4. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. další termín konání KV dne 16. 10. 017 od 16:00 hodin v místnosti č. 603.

    – Rozpočtovým opatřením byla zastupitelstvem MČ P5 přidělena Kontrolnímu výboru ZMČ P5 částka 100.tisíc Kč na rok 2017 na právní služby.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy