6. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – další termín konání KV dne 26. 6. 2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603.

    – zpravodajové zašlou podklady do zprávy o činnosti KV z pracovních skupin pro ZMČ P5 dne 20. 6. 2017.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy