5. Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Kontrolní výbor

Žádá:

  1. 1. zástupce starosty Martina Slabého o poskytnutí projektové dokumentace a projektového plánu vítězné … na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem ” …

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy