4. Doporučení Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 k úpravě zakládací listiny Vzdělávacího a informačního centra, o. p. s.

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Doporučení Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 k úpravě zakládací listiny Vzdělávacího a informačního centra, o. p. s.

Kontrolní výbor

Doporučuje:

  1. Zastupitelstvu MČ Praha 5 přijmout úpravy v zakládací listině VIC, o.p.s. schválené Radou MČ Praha 5 dne 7. 6. 2017.

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy