3. Kontrola plnění úkolů ZMČ Praha 5 za období od 8.4.2017 do 11.6.2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů ZMČ Praha 5 za období od 8.4.2017 do 11.6.2017

Kontrolní výbor

Konstatuje:

 1. splnění usnesení č.: 

  18/41/2017/1.1.; 18/38/2017/1.1.; 18/33/2017/1.1.; 

  18/36/2017/1.1.; 18/34/2017/1.1.; 18/39/2017/1.1.; 

  18/30/2017/1.1.; 18/28/2017/1.1.; 18/29/2017/1.1.; 

  18/35/2017/1.1.; 18/37/2017/1.1.; 18/32/2017/1.1.; 

  18/31/2017/1.1.; 18/27/2017/1.1.; 18/20/2017/1.1.; 

  18/22/2017/1.1.; 18/14/2017/1.1.; 18/14/2017/1.2.; 

  18/12/2017/1.1.; 18/12/2017/1.2.; 18/19/2017/1.2.; 

  18/19/2017/1.1.; 18/7/2017/1.1.; 18/11/2017/1.1.; 

  18/26/2017/1.1.; 18/30/2017/2.1.; 17/5/2017/1.1.

 2. návrh na odložení usnesení č.: