3. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 24. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. – Další termín KV 29. 05. 2017 od 16:00 v místnosti ZMČ č. 603

              – termín semináře k registrům PROXIO (106/99, petice, stížnosti, interpelace/dotazy) bude upřesněn podle plánu školení pro zaměstnance a po dohodě s OKI (Bc. Tesařová)  

   

  2.         podnět občana Ing. Jiřího Vejmelky k bezpečnosti vjezdu do školního areálu Žvahov: MČ P5 dle něj neplní rozsudek ze dne 23. 1. 2017, nejsou kontrolována vozidla, která vjíždí do areálu Žvahov        

                         

              KV žádá radního pro školství, aby sdělil, jak je zabezpečen výkon rozsudku ze dne 23. 1. 2017, při kontrole vjezdu vozidel do školského areálu Žvahov.

   

  Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

   

  3.         Zastupitelům MČ P5 byl dne 21. 4. 2017 na vědomí doručen dopis pana Jakoubka, ve kterém žádá o vysvětlení 1. zástupce starosty Martina Slabého, proč mu nebylo povoleno prodávat jahody a maliny na trhu na pěší zóně Anděl a to údajně na pokyn správce trhů.

   

              KV žádá o informaci 1. zástupce starosty, zda se zakládá tvrzení občana, který zaslal dopis, na pravdě.

   

  Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

KV hlasoval o každém bodě zvlášť