1. Schválení programu 7. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 6. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 24. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 7. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 6. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

 1. program 7. zasedání KV ZMČ P5.

  Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy    

 2. zápis z 6. zasedání KV ZMČ P5.

  Usnesení bylo schváleno 9/0/1 hlasy   

   

Volí:

 1. ověřovatele zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ P5: Josefa Endala

  Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy    

KV hlasoval o každém bodě zvlášť