6. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. Další termín KV dne 30.1.2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ P5.

    – na příštím zasedání zařadit téma Mapy obchodu a služeb – info od Martiny Pokorné

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy