5. Příprava Plánu kontrol na I. pololetí 2017

09/02/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Příprava Plánu kontrol na I. pololetí 2017

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. Příprava Plánu kontrol 2017:

    zajímavé případy, nedodělky z minulosti,

    systémové nástroje (pravidla zakázek, jednací řády),

    zlepšení transparence (registr petic, úřední deska apod.).

    – členové KV, mohou zasílat návrhy témat do plánu kontrol na rok 2017 e-mailem a na vědomí všem členům KV 

KV v tomto bodě nehlasoval

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě