4. Příprava Zprávy o činnosti KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Příprava Zprávy o činnosti KV ZMČ P5 za II. pololetí 2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – příprava zprávy o činnosti KV za II. pololetí 2016 ze zpráv pracovních skupin (max. jedna A4)

KV v tomto bodě nehlasoval