2. Kontrola plnění usnesení RMČ P5 za období od 1.12. do 31.12.2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ P5 za období od 1.12. do 31.12.2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. kontrolu plnění usnesení RMČ P5 za období od 1.12. do 31.12.2016. Kontrola plnění úkolů byla předložena předsedou Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 a následně schválena Radou MČ Praha 5 dne 11. 1. 2017. Jedná se celkem o 200 úkolů, z toho 192 splněných a 8 odložených.

Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy