1. Schválení programu 1. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 13. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 1. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 16. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 1. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 13. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 1. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání KV ZMČ P5.

    Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

  2. zápis z 13. zasedání KV ZMČ P5.

    Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 1. zasedání KV ZMČ P5: RNDr. Viktor Cais

    Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

KV hlasoval o každém bodu zvlášť.