4. Různé

18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Schvaluje:

 1. termíny konání KV ZMČ P5 na I.pololetí roku 2017, vždy v pondělí od 16:00 hodin v místnosti č. 603 nebo 611:

  16.1.2017; 13.2.2017; 13.3.2017; 10.4.2017; 15.5.2017; 12.6.2017

  – Předseda KV žádá členy, aby zaslali všem členům do konce roku návrhy témat do plánu kontrol na rok 2017, zejména na I. pololetí.

  – Příprava zprávy o činnosti KV za II. pololetí 2016 – zprávy z pracovních skupin max. jedna A4

  – dále převedení nedodělků + systémových nástrojů (pravidla, jednací řády) do roku 2017

  – zlepšení registru petic, úřední desky – KV žádá tajemníka úřadu, aby zpřístupnil úřední desku na intranetu vyjma osobních dat. – odloženo na příští zasedání.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě