3. Kontrola plnění plánu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2016

18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/3/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění plánu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. informace o plnění plánu KV a info z PS:

  Kontrola smluv, smluvních závazků a výběrových řízení skládky Motol
  (pracovní skupina: Jan Smetana-vedoucí, Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, Ondřej Velek, Mirka Havlová)
  – Jan Smetana informoval KV: užší výběrové řízení – osloveny firmy, 18 mil. Kč výměr, počkat na nabídky firem

  – návrh předsedy KV ? peníze na analýzu použít již na opravu skládky 

   

  Kontrola zveřejňování informací MČ Praha 5 (portál samosprávy, úřední deska)Kontrola zveřejňování zápisů, pololetních zpráv výborů, usnesení RMČ a ZMČ P5Kontrola a návrh zlepšení Registru podnětů občanů MČ Praha 5Kontrola a návrh zlepšení kvality vyřizování žádostí dle Zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejňování odpovědí na webu MČ Praha 5
  Kontrola probíhá přípravou tabulky nedostatků a návrhů zlepšení pro jednotlivé registry a funkcionality. Např. zpráva k zákonu 106/99 obsahuje jen obecné informace o počtech žádostí a chybí popis problémů a témat žádostí. U registru podnětů je možné využít dobrý model www.dotazy.praha.eu.  PS KV uvítá připomínky k webu od všech členů KV.

   

  Kontrola bezpečnosti a hospodaření v areálu Žvahov
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Jan Smetana, Jan Vejmelka, Josef Fiřt, Mirka Havlová)
  – náklady AUSTIS ?správa/vrátný,  nájmy od DANTIK, TCP, T-mobile, ad hoc nájemníků (sport/muzika/kroužky)

  – Kontrola zakázky studie posouzeni variant nástavby tělocvičny  (800 tis. Kč smlouva,  výstup: posudek statika, nabídka alternativního posudku  cca 150 tis. Kč)

  Zařadit do plánu kontrol Kontrolu zdůvodnění podání výpovědi TCP Radou MČ P5                ? projednání v komisích/výborech, argumenty, pozvat na KV představitele firmy DANTIK

  – Projednání ?Petice za záchranu Taneční konzervatoře? ? dne 12.9.2016 podáno na podatelnu panem Ing. Vejmelkou, dne 14.9.2016 předáno k vyřízení KST. Odpověď nebyla poskytnuta do 30ti dnů od podání. Dle sdělení pana Vejmelky ? dostal příslib, že bude odpovězeno, zaslal i na e-mail radnímu Ing. Richterovi. Odpověď nedostal. Urgováno i na ZMČ dne 22.11.2016.

   

  Kontrola stavu zavádění veřejného Registru smluv na ÚMČ Praha 5 
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Radomír Palovský, Martina Pokorná)

  Ke dni 1.7.2016 vstoupil v platnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který radnici ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy v rozsahu dle zákona. Rada P5 hodlá provoz registru veřejných zakázek zajistit prostřednictvím upgrade elektronického tržiště fy. Gemin E-ZAK https://zakazky.praha5.cz/ a nových modulů  …  a  … . Poskytovatelem služby E-ZAK má být společnost Syntaxit, s.r.o.

   

  Kontrola plnění smlouvy na systém ISO 9001 (náklady a přínosy)
  (pracovní skupina: vedoucí Viktor Cais, Josef Endal, Ondřej Velek, Jan Smetana, oddělení interního auditu)
  – Předseda KV připravuje požadavek na ekonomický  odbor, aby PS KV mohla sestavit přehled nákladů na zavedení a udržování systému ISO 9001 od roku 2006. Alternativa systému ISO je CAF.
    


  Kontrola vybraných výběrových řízení a veřejných zakázek
  (pracovní skupina: vedoucí Ondřej Velek, Jan Smetana)

  – vybráno 5 malých zakázek:

  @CONSULTING s.r.o. ? instalace SW na nová PC, migrace dat a aplikací, Likvidace dat z HDD (120 tis vs. 10 tis.)

  SYNTAXIT s.r.o. – systém E-ZAK/ elektronické tržiště GEMIN

  ASISTENČNÍ CENTRUM ? systém podpory podávání projektů

  XEOS systems –  mobilní a fixní hlasové služby

  ?Interaktivní mapa obchodu a služeb na P5? ? více rovin s občany, problém s aktualizací mapy, hlavní město Praha má dobře zaveden systém ? použít jako vzor

   

  – v případě vypovězení smlouvy sankce a případný dopad na rozpočet MČ Praha 5

  – při kontrole smlouvy zjištěna její nevýhodnost pro MČ P5 ? návrh na odpovědnost rady za schválení

   

KV hlasoval o každém usnesení zvlášť.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě