1. Schválení programu 13. zasedání, schválení zápisu z 12. zasedání a volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 13. zasedání, schválení zápisu z 12. zasedání a volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ P5.

  2. zápis z 12. zasedání Kontrolního výboru ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ P5: PhDr. Marie Sternová, Ph.D.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě