4. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – další konání KV ZMČ P5 dne 12.12.2016 od 16:00 hodin v místnosti č. 611, 6. patro, ul. Štefánikova.

    – do příštího zasedání KV mohou členové zasílat připomínky k metodice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

    – nová pravidla grantových programů/darů/spolupořadatelství na rok 2017 – tajemnice zašle členům KV e-mailem

KV nehlasoval