4. Různé

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – další konání KV ZMČ P5 dne 12.12.2016 od 16:00 hodin v místnosti č. 611, 6. patro, ul. Štefánikova.

    – do příštího zasedání KV mohou členové zasílat připomínky k metodice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

    – nová pravidla grantových programů/darů/spolupořadatelství na rok 2017 – tajemnice zašle členům KV e-mailem

KV nehlasoval

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě