1. Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ P5, schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5 a volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/1/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ P5, schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5 a volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 12. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápis z 11. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5: Mgr. Josef Fiřt

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy