1. Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ P5, schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5 a volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5

01/12/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 14. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/1/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ P5, schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5 a volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 12. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápis z 11. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ P5: Mgr. Josef Fiřt

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě