6. Různé

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – přípravu zprávy o činnosti KV ZMČ P5 za 1.pololetí 2016

    – ruší termín jednání KV 4.7. 2016

    – další termíny KV budou navrženy podle preferencí členů – na doodle budou navrženy dva červencové termíny (11.7. nebo 18.7.) a dva srpnové termíny (15.8. nebo 22.8.).

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě