5. Diskuse – návrhy spolupráce KV ZMČ P5 s dalšími komisemi/výbory

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Diskuse – návrhy spolupráce KV ZMČ P5 s dalšími komisemi/výbory

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. Proběhla diskuse o spolupráci KV s dalšími výbory a komisemi a úřadem pro zlepšení kontroly a návrhy zlepšení spolupráce (Výbor komunikace – VKOM, Komise ombudsmanky, odbor Komunikace/IT, ekonomický odbor aj.)

Pověřuje:

  1. předsedu KV, aby před příštím jednáním KV zaslal navržená témata, která je vhodné komunikovat směrem k ostatním poradním orgánům.

Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy