4. Příprava KV ZMČ P5 na červnové ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Příprava KV ZMČ P5 na červnové ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 5.

Schvaluje:

  1. Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na 2. pololetí 2016.

    – Proběhla diskuse k návrhům kontrol a sestavení pracovních skupin (viz příloha). 

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy