3. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 25.3.2016 do 3.6.2016

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 25.3.2016 do 3.6.2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. splnění usnesení č. 11/13/2016/1.1., 11/7/2016/1.1., 

  11/29/2016/1.1., 11/10/2016/1.1., 11/21/2016/1.1., 

  11/22/2016/1.2., 11/22/2016/1.1., 10/2/2016/2.5., 

  11/28/2016/1.1., 11/36/2016/1.1., 11/14/2016/1.1., 

  12/9/2016/1.1., 11/19/2016/1.1.

 2. návrh na odložení usnesení č. 

  11/16/2016/1.1. z 29.4.2016 na 30.6.2016, 

  11/9/2016/1.1. z 31.5.2016 na 31.7.2016, 

  10/2/2016/2.2. z 30.6.2016 na 31.12.2016, 

  11/18/2016/1.1. z 13.5.2016 na 30.6.2016, 

  10/2/2016/2.1. z 31.3.2016 na 30.6.2016, 

  11/11/2016/1.1. z 31.5.2016 na 30.6.2016, 

  10/2/2016/2.3. z 30.6.2016 na 31.12.2016, 

  11/12/2016/1.1. z 31.5.2016 na 30.6.2016, 

  11/34/2016/1.1. z 31.5.2016 na 30.9.2016

Bere na vědomí:

 1. – ukázka systému kontroly plnění usnesení na Intranetu, termín uzávěrky

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě