2. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. Kontrolní výbor diskutoval stávající systém kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ Praha 5.

    KV  bere na vědomí provedenou ukázku systému správy ?kontroly plnění usnesení? na Intranetu, termín uzávěrky

    KV konstatoval, že současný systém není přehledný a nevyhovuje potřebám kontroly. 

Usnesení bylo schváleno 7/0/2 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě