1. Schválení zápisu z 6. zasedání KV, programu a ověřovatele 7. zápisu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 6. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2016
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 6. zasedání KV, programu a ověřovatele 7. zápisu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5.

    – 6. zápis KV  byl zveřejněn na  stránce  KV

    https://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-kv-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/

    (https://www.praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-kontrolniho-vyboru/)

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání KV ZMČ Praha 5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 7. zasedání KV ZMČ P5: Mgr. Jana Smetanu

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy