9. Zařazení kontroly energetických štítků do plánu kontrol KV ZMČ Praha 5 pro rok 2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/9/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Zařazení kontroly energetických štítků do plánu kontrol KV ZMČ Praha 5 pro rok 2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zařazení kontroly energetických štítků do plánu kontrol KV ZMČ Praha 5 pro rok 2016 na II. pololetí.(garanti: Martin Slabý).

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy