8. Informace o dalším průběhu kontroly hospodaření s byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, člen zastupitelstva

Informace o dalším průběhu kontroly hospodaření s byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole hospodaření s byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5.

Doporučuje:

  1. Zastupitelstvu MČ Prahy 5 pověřit Radu Městské části Prahy 5, aby na základě provedené kontroly hospodaření s byty zejména: Neuzavírala nájemní vztahy s nájemci, kteří mají neošetřené dluhy po splatnosti.

Pověřuje:

  1. předsedu Kontrolního výboru ZMČ P5, aby předložil Závěrečnou zprávu o kontrole hospodaření s byty Radě MČ Praha 5 a Sociální komisi MČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy