7. Další průběh kontroly Revitalizace parku Na Skalce

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Další průběh kontroly Revitalizace parku Na Skalce

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. další průběh kontroly Revitalizace parku Na Skalce.

  2. výběr znalce:

    Ing. Kopečný

    Ing. Vrba Roman

    Ing. Václav Kulhánek

    – z těchto tří znalců určí Odbor správy veřejného prostranství a zeleně jednoho znalce, který zpracuje znalecký posudek na dílo Revitalizace parku Na Skalce.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy