6. Průběh kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, člen zastupitelstva

Průběh kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. průběh kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby (dle Plánu činnosti KV ZMČ P5 na I. pololetí 2016 na měsíc únor – garanti: Pavel Chramosta, Jan Trojánek).

  – k zakázce s názvem “Instalace SW a likvidace disků-Městské části Praha 5” uvedl pan Čahoj, že nyní se zpracovává posudek, jak nejlépe a nejvýhodněji by bylo možné disky zlikvidovat nebo dále využít.

 2. Vybráno bylo sedm zakázek:

  1) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ” Servis kabelových rozvodů LAN”, usnesení RMČ č. 39/1385/2015 ze dne 14.10.2015

  2)Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Expertní služby pro zvýšení kvality řízení projektů ICT a čerpání prostředků EU fondů”, usnesení RMČ č. 40/1455/2015 ze dne 23.10.2015

  3) Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: “Projekt manager – digitalizace dokumentů”, usnesení RMČ č. 40/1457/2015 ze dne 23.10.2015

  4) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Zajištění datových WAN VPN služeb a INTERNETOVÝCH služeb pro městskou část Praha 5”, usnesení RMČ č. 40/1456/2015 ze dne 23.10.2015

  5) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Grafický návrh a struktura webu praha5.cz”, usnesení RMČ č. 40/1458/2015 ze dne 23.10.2015

  6) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Nákup PC pro potřeby MČ Praha 5”, usnesení RMČ č. 42/1573/2015 ze dne 16.11.2015

  7) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Instalace SW a likvidace disků-městské části Praha 5”, usnesení RMČ č. 44/1643/2015 ze dne 01.12.2015  

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě