5. Zahájení kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016 za měsíc březen

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Zahájení kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016 za měsíc březen

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. informace o zahájení kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016 za měsíc březen (garanti: Martin Slabý, Jan Trojánek).

  – pan Ing. Ondřej Velek navrhl systém ISO 9001 na radnici zrušit nebo redukovat jen na některé odbory, kde dává systém ISO 9001 smysl. Požádal o tabulku nákladů od počátku zavedení systému certifikátu ISO 9001(2006).

   

  Odkázal na deklarace smyslu certifikátu ISO, které jsou na  https://www.praha5.cz/cs/sekce/system-rizeni-jakosti-iso-9001/  (příručka jakosti IT je z roku 2006 ale aktualizovaná 2012)

  https://www.praha5.cz/cs/dokument/system-rizeni-jakosti-iso-9001/185026-prirucka-jakosti

 2. předseda KV ZMČ P5 Martin Slabý do příštího zasedání KV zpracuje zprávu o kontrole efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5.

Bere na vědomí:

 1. zahájení kontroly Postupu likvidace Společného azylového domu, o.p.s.(na základě podnětu) dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016 za měsíc duben (garanti: Martin Slabý, Ing. Ondřej Velek)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě