4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1.1.2016 – 24.3.2016

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1.1.2016 – 24.3.2016

Kontrolní výbor

Konstatuje:

 1. splnění usnesení č. 

  9/12/2015/1.1., 9/8/2015/2.2., 

  9/8/2015/2.3., 9/7/2015/1.1., 

  9/10/2015/1.1., 10/3/2016/1.1., 

  10/20/2016/1.1., 5/31/2015/1.2., 8/13/2015/1.1., 

  9/5/2015/1.1., 9/8/2015/1.1, 10/2/2016/1.1., 

  10/16/2016/1.1., 10/15/2016/1.1., 8/37/2015/1.1, 

  8/37/2015/1.5, 8/37/2015/1.4, 9/2/2015/1.1., 

  8/3/2015/1.1.,9/3/2015/1.1., 9/7/2015/2.1, 8/37/2015/1.3, 

  10/17/2016/1.1., 10/18/2016/1.1, 9/11/2015/1.1, 

  3/27/2015/1.1., 10/21/2016/1.1., 10/13/2016/1.1., 

  9/11/2015/1.2, 10/11/2016/1.1, 10/10/2016/1.1., 

  10/22/2016/1.1., 10/9/2016/1.1., 8/29/2015/1.1., 10/7/2016/1.1., 10/29/2016/1.1.,10/31/2016/1.1., 

  10/8/2016/1.1., 10/6/2016/1.1., 10/4/2016/1.1., 

  10/12/2016/1.1., 10/5/2016/1.1.

 2. návrh na odložení usnesení č. 

  10/32/2016/1.1. z 29.2.2016 na 30.6.2016, 

  10/26/2016/1.1. z 31.3.2016 na 30.6.2016, 

  10/32/2016/1.2. z 31.3.2016 na 30.6.2016, 

  3/9/2015/1.1. z 30.4.2015 na 30.6.2016, 

  10/2/2016/2.5. z 1.3.2016 na 15.4.2016, 

  10/2/2016/2.1. z 31.3.2016 na 30.4.2016, 

  34/8/2014/1.1. z 31.10.2014 na 31.12.2016, 

  29/30/2013/2.1. z 30.9.2014 na 15.10.2016, 

  5/38/2015/1.1. z 31.12.2015 na 30.6.2016, 

  3/27/2015/1.2. z 30.4.2015 na 30.6.2016,

  16/28/2012/1.1. z 31.12.2013 na 31.12.2016,

  28/36/2013/3.1. z 01.03.2014 na 31.12.2016, 

  30/4/2014/1.1. z 30.04.2014 na 30.09.2016,

  33/36/2014/2.2. z 30.06.2014 na 30.06.2016,

  4/2/2011/1.2. z 01.09.2011 na 30.06.2016

Navrhuje:

 1. zavést ve spolupráci s oddělením kontroly a ekonomickým odborem do zprávy o hospodaření MČ Praha 5 vypracovanou zprávu o financování spolupořadatelství, grantů a darů za rok 2014 a 2015.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě