3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 16.1.2016 do 15.2.2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 16.1.2016 do 15.2.2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. výsledky kontroly plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.1.2016 – 15.2.2016.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy