6. Návrh postupu kontroly Revitalizace parku Na Skalce

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Návrh postupu kontroly Revitalizace parku Na Skalce

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. návrh postupu kontroly Revitalizace parku Na Skalce.

Bere na vědomí:

 1. Rozpory:

  1) ve fakturované částce za velikost ploch zakrytých novým asfaltem.

  2) v nákladech na výrobu zábradlí a jeho povrchové úpravy, kdy již dnes zábradlí jeví známky koroze.

  3) ve fakturované částce za hloubku frézování podloží (dle doložené fotodokumentace).

  4) v částce fakturované za likvidaci starých kořenů s ohledem na množství pokácených stromů.

Schvaluje:

 1. aby předseda Kontrolního výboru požádal RMČ o vypracování znaleckého posudku nezávislým znalcem na prověření Revitalizace parku Na Skalce s akcentem na již zjištěné rozpory. Znalci budou zadány zejména tyto úkoly:

  – zda zadávací dokumentace odpovídá skutečnému stavu včetně výměr

  – zda byla realizace díla v souladu se zadáním, jak v rozsahu i kvalitě

  – zda cena díla odpovídá konečnému stavu díla

  – zda cena díla odpovídá ceně obvyklé

 2. aby předseda Kontrolního výboru požádal RMČ o vysvětlení v jakém rozsahu a čeho se týkaly konzultace vyfakturované v rámci projektu Revitalice parku Na Skalce a komu byly poskytovány a jakým způsobem.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě