5. Průběh kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, člen zastupitelstva

Průběh kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. informace o průběhu kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5 (dle Plánu činnosti na I. pololetí 2016 KV ZMČ Praha 5 za měsíc leden)

  2. rozšíření kontroly na hospodaření se všemi byty.

    – do příštího Kontrolního výboru doplní pan Trojánek zprávu o kontrole hospodaření se všemi byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

  3. Mgr. Vávrová do příštího Kontrolního výboru doplní informace o zrušení pravidel přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou – CSOP.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě