4. Zahájení kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby – dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Zahájení kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby – dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. informace o zahájení kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby na měsíc únor (garanti: Pavel Chramosta, Jan Trojánek). Výběr proběhl prostřednictvím e-mailové konverzace. Vybráno bylo sedm zakázek:

  1) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ” Servis kabelových rozvodů LAN”, usnesení RMČ č. 39/1385/2015 ze dne 14.10.2015

  2)Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Expertní služby pro zvýšení kvality řízení projektů ICT a čerpání prostředků EU fondů”, usnesení RMČ č. 40/1455/2015 ze dne 23.10.2015

  3) Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: “Projekt manager – digitalizace dokumentů”, usnesení RMČ č. 40/1457/2015 ze dne 23.10.2015

  4) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Zajištění datových WAN VPN služeb a INTERNETOVÝCH služeb pro městskou část Praha 5”, usnesení RMČ č. 40/1456/2015 ze dne 23.10.2015

  5) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Grafický návrh a struktura webu praha5.cz”, usnesení RMČ č. 40/1458/2015 ze dne 23.10.2015

  6) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Nákup PC pro potřeby MČ Praha 5”, usnesení RMČ č. 42/1573/2015 ze dne 16.11.2015

  7) Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: “Instalace SW a likvidace disků-městské části Praha 5”, usnesení RMČ č. 44/1643/2015 ze dne 01.12.2015

 2. zahájení kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na měsíc březen (garanti: Martin Slabý, Jan Trojánek).

Ukládá:

 1. aby jako předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 požádal RMČ Praha 5 o revokaci usnesení č. 44/1643/2015 ze dne 01.12.2015 s názvem Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: “Instalace SW a likvidace disků – městské části Praha 5”, s cílem snížit náklady likvidace starých disků a jejich certifikovaného zabezpečení z důvodu předraženosti zakázky.
  Termín plnění: 31. 3. 2016
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě