3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.12.2015 – 15.1.2016

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.12.2015 – 15.1.2016

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. výsledky kontroly plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.12.2015 – 15.1.2016

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy