2. Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. zápis z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy