6. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Souhlasí:

  1. se změnou zasedací místnosti pro konání zasedání výboru; ode dne 07.03.2016 se budou zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 konat v zasedací místnosti č. 611 v budově ÚMČ Praha 5 ve Štefánikově ulici

Bere na vědomí:

  1. že příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 07.03.2016 od 16:00 hodin

Hlasování: 8 / 0 / 0