5. Zahájení kontroly akce Revitalizace parku Na Skalce na základě podnětu

04/10/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Zahájení kontroly akce Revitalizace parku Na Skalce na základě podnětu

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. výsledky prošetření současného stavu parku Na Skalce (zjištěno, že nesouhlasí skutečný stav s položkami v závěrečné faktuře)

Ukládá:

  1. aby na příští zasedání připravil návrh postupu kontroly a předložil stavební deník v čitelné podobě
    Termín plnění: 7. 3. 2016

Schvaluje:

  1. provedení kontroly stavu parku Na Skalce po dokončení revitalizace

Hlasování: 8 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě