4. Zahájení kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015)

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, člen zastupitelstva

Zahájení kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015)

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. informace o zahájení kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

    (proběhlo zahájení kontroly na Odboru majetku a investic)

  2. že zahájení kontroly vybraných IT zakázek bude provedeno v měsíci únoru; výběr zakázek proběhne prostřednictvím e-mailové konverzace

Ukládá:

  1. podat na příštím zasedání výboru informace o průběhu kontroly hospodaření se sociálními byty
    Termín plnění: 7. 3. 2016
Hlasování: 8 / 0 / 0