3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.12.2015 – 15.12.2015

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.12.2015 – 15.12.2015

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. výsledky kontroly plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.12.2015 – 15.12.2015

Hlasování: 7 / 0 / 0