1. Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Hlasování: 7 / 0 / 0