8. Podnět ke kontrole výběru uchazeče tří veřejných zakázek

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 13/8/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Podnět ke kontrole výběru uchazeče tří veřejných zakázek

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. podnět ke kontrole zaslaný zastupitelkou Ing. Erikou Uchytilovou dne 30.09.2015

Pověřuje:

  1. předsedu výboru, aby na příštím zasedání ZMČ Praha 5 dne 08.12.2015 upozornil zastupitelstvo MČ Praha 5 na neexistenci pravidel pro zadávání veřejných zakázek

Přílohy pouze v Souborech komisí a výborů na intranetu; na vyžádání v tištěné podobě.
Hlasování: 6 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě