4. Audit movitého majetku a audit hospodaření v příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 9. 11. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 12/4/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Audit movitého majetku a audit hospodaření v příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

Host: Mgr. Smetana
Usnesení budou přijata na základě diskuze.
Kontrolní výbor

Doporučuje:

  1. místostarostovi Mgr. Janu Smetanovi zajistit zveřejnění veškerých vyjádření k výsledkům auditu movitého majetku CSOP na webových stránkách CSOP

Hlasování: 8 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě