3. Stanovisko k otázce členství v Kontrolním výboru ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 9. 11. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 12/3/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Stanovisko k otázce členství v Kontrolním výboru ZMČ Praha 5

Host: tajemník ÚMČ Praha 5 Mgr. Jakub Lapáček
Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu Odboru legislativního a právního MHMP ze dne 05.11.2015 ve věci stanoviska k otázce členství ve výboru zastupitelstva

Hlasování: 7 / 0 / 1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě